09 December 2007

Senarai Kementerian Malaysia

Senarai Ringkas Kementerian Dalam Malaysia:

Jabatan Perdana Menteri

1.Kementerian Kewangan
2.Kementerian Pertahanan
3.Kementerian Keselamatan Dalam Negeri
4.Kementerian Hal ehwal Dalam Negeri
5.Kementerian Kerja Raya
6.Kementerian Pengangkutan
7.Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
8.Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
9.Kementerian Luar Negeri
10.Kementerian Penerangan
11.Kementerian Sumber Manusia
12.Kementerian Belia dan Sukan
13.Kementerian Perdagangan dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
14.Kementerian Tenaga Air dan Komunikasi
15.Kementerian Pelajaran
16.Kementerian Pengajian Tinggi
17.Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
18. Kemeterian Sumber Asli dan Alam Sekitar
19. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
20. Kementerian Sains,Teknologi dan Inovasi
21. Kementerian Pelancongan
22. Kementerian Kesenian,Kebudayaan dan Warisan
23. Kementerian Pembangunan Wanita,Keluarga dan Masyarakat
24. Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah
25. Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi
26. Kementerian Kesihatan
27. Kementerian Wilayah Persekutuan