09 December 2007

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

Menteri
Datuk Shafie bin Apdal

Timbalan Menteri
Datuk S. Veerasingam

Setiausaha Parlimen
Hoo Seong Chang

Fungsi KPDNHEP

KPDNHEP menggubal dan mengkaji dasar dan strategi berkaitan dengan pembangunan perdagangan dalam negeri dan kepenggunaan.

Perdagangan Dalam Negeri

Menentukan dan memantau harga barang-barang perlu;

Melesenkan penjualan dan pengedaran barang-barang perlu;

Melesenkan penjualan dan pengedaran barangan petroleum dan petrokimia;

Menyelaras dasar, peraturan dan aktiviti berkaitan keselamatan industri petroleum, petrokimia dan gas;

Melesenkan urusniaga jualan langsung;

Melaksanakan peraturan timbang dan sukat;

Mendaftarkan dan menyelia perniagaan-perniagaan; dan

Menguruskan sistem perhubungan harta intelek.

Hal Ehwal Pengguna

Menguruskan pendidikan pengguna;

Melancarkan program-program perlindungan pengguna; dan

Mengalakkan dan membantu gerakan kepenggunaan.


Visi Kementerian

  • Menjadi Kementerian yang bertaraf dunia dalam membangunkan perdagangan dalam negeri dan kepenggunaan

Misi Kementerian

  • Menggalak pembangunan perdagangan dalam negeri
  • Meningkatkan keberkesanan perlindungan pengguna

Motto Kementerian

  • Perdagangan Sihat Pengguna Berkat

Nilai Teras Kementerian

  • Bekerjasama
  • Amanah
  • Komited
  • Adil
Laman Web Rasmi Kementerian Perdagangan Dalam negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia


Alamat : Lot 2G3, Presint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62623 Putrajaya
Telefon : 1800-886-800 / 603-8882 5500
Faks : 603-8882 5762
Email : e-aduan@kpdnhep.gov.my

Agensi Berkaitan:

Perbadanan Harta Intelek Malaysia

Alamat : Aras 32, Menara Dayabumi, Jalan Sultan Hishamuddin, 50623 Kuala Lumpur
Telefon : 603-2274 2100
Faks : 603-2274 1332
Email : jamilah@myipo.gov.my
Laman Web : http://www.mipc.gov.my/


4Suruhanjaya Syarikat Malaysia

Alamat : Tingkat 2, 10-17, Putra Place,100 Jalan Putra, 50622 Kuala Lumpur
Telefon : 603-40476000
Faks : 603-40476337
Email : enquiry@ssm.com.my
Laman Web : http://www.ssm.com.my


4Tribunal Tuntutan Pengguna

Alamat :
Telefon :
Faks :
Email : -
Laman Web : http://tribunal.kpdnhep.gov.my/portal/index.php